HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Multiple selection
Kurator och psykolog

Barn- och ungdomsteamet (BUT)

I Barn- och ungdomsteamet finns förvaltningens kurators- och psykologiresurser.  Teamet vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 6-19 år och deras familjer. Teamet erbjuder samtal med barn/ungdomar, föräldrastöd och familjesamtal.

Elevhälsans kuratorer, BUT, tillför psykosocial kompetens som stödjer det pedagogiska aarbetet och den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Genomför utredande, rådgivande och stödjande samtal med enskilda elever och deras familjer.

Arbetet med barn/föräldrar kan bestå av

  • utredning/kartläggning av barnets behov och förutsättningar
  • riktade kortare behandlingsinsatser i form av samtal med barn/elev och familj
  • krisbearbetning i händelse av psykiska trauman

Att arbeta indirekt via personal genom

  • handledning och konsultation till personal, som möter barn och föräldrar i svåra situationer
  • stöd till arbetslag och/eller enskilda i arbetsrelaterade frågor

Psykolog

Skolpsykologen ingår i Barn- och ungdomsteamet, BUT, och är en resurs för hela förvaltningens skolverksamhet.

Du kan ta kontakt med oss genom att ringa, maila eller gå via personal på förskolan/skolan.

Personalen i BUT har tystnadsplikt.

Kontaktinformation

Resurscentrum
452 37 Strömstad
Telefon 0526-190 00
Fax 0526-193 39

Besöksadress Brunnsgatan 2

Socionom
Ina Gjeitanger
Telefon 0526-193 84
ina.gjeitanger@stromstad.se

Socialpedagog
Ann-Louise Ejderlind
Telefon 0526-192 50
ann‑louise.ejderlind@stromstad.se

Socionom
Agnetha Brenevik
Telefon 0526-191 19
agnetha.brenevik@stromstad.se

Socionom
Marianne Wester
Telefon 0526‑194 13
marianne.wester@stromstad.se

Socionom
Margareta Larsson
Telefon 0526‑191 95
margareta.larsson@stromstad.se

Socionom
Anna-Lena Sandstedt
Telefon 0526‑191 96
anna‑lena.sandstedt@stromstad.se

Psykolog
Hannes Johansson
Telefon 0526-192 27
hannes.johansson@stromstad.se

Psykolog
Kathya Falconi
Telefon 0526-194 78
kathya.falconi@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-07, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Annika Wilhelmsson